BOOKING

OBS OBS OBS

Vær opmærksom på at der skal være minimum 5 på et hold, ellers aflyses det.

Aflysning varsles 2 timer før holdstart.

Afmelding af reservation: Senest 2 timer før holdstart

Senest fremmøde: 5 minutter før holdstart

Venteliste:
Ventelisten overtager ikke-fremmødte pladser 5 minutter før holdstart

Bøderegler:
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest to timer før Holdstart. Afmelding til et hold kan kun ske via H2F website, telefonisk eller ved personligt fremmøde i centret. 

Hvis medlemmet ikke melder afbud senest to timer før holdstart, betales et gebyr på kr. 30,00 v. Dibs eller PBS, som opkræves næste trækning. Hvis du står på venteliste er afmeldings fristen 15 minutter før holdstart.  

Hvad angår klippekort trækkes et klip automatisk.

Hvad angår årsmedlemskaber fratrækkes 3 dag fra medlemskabets gyldighedsperiode ved manglende afbud til hold.

(Se evt. generelle betingelser, §13. “Afmelding af reservation”)