Udmeldelse

§8. Opsigelse af medlemskaber:

Et medlemskab kan til enhver tid opsiges,  løbende måned + 1 måned.

Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse, dvs. dette er ikke muligt hverken på mail eller telefon.

§9. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer: 

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav H2F måtte have i relation til den umyndiges medlemskab. 

Her finder du blanketten til at udmelde dig af Happy2Fitness. Print den ud og underskriv den. Derefter afleveres blanketten  i Happy2Fitness og du får en kopi som er underskrevet af Happy2Fitness personale.

Download udmeldelses blanket her

Kontakt os