Beroperiode | Happy2Fitness

Beroperiode

§7. Beroperioder:

Medlemskabet kan sættes i bero fra 0-4 måneder 1 gang om året og koster kr. 149,- kontant efter H2F’s gældende takster.

Medlemskabet kan sættes i bero ved at skrive til info@happy2fitness.dk

I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en berosætning med kvitteringen modtaget fra centeret på mail. Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

Kontakt os

Happy2Fitness

Åbningstider

  • Mandag - torsdag:5:00 - 22:00
  • Bemandet:8:00 - 19:00
  • Fredag:5:00 - 22:00
  • Bemandet:8:00 - 17:00
  • Lørdag - søndag:5:00 - 22:00
  • Bemandet:8:00 - 11:00

Telefonnummer: 5350 0347

Kontakt os