Beroperiode | Happy2Fitness

Beroperiode

§7. Beroperioder:

Medlemskabet kan sættes i bero så ofte medlemmet ønsker, dog i en periode på minimum 14 dage og maximalt 6 måneder pr. gang. For hver beroperiode betales et gebyr på kr. 99,- kontant efter H2F’s gældende takster.

Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret, dvs. dette kan ikke gøre hverken på mail eller telefon.

 I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en berosætning med dato og kvittering fra centret . Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

Her finder du blanketten til at stille dit medlemsskab i bero. Print den ud og underskriv den. Derefter afleveres blanketten hvor den underskrives blanketten af Happy2Fitness personale.

Download blanket her: Happy2Fitness BERO

Kontakt os

 

Happy2Fitness

Åbningstider

  • Mandag - torsdag:5-22
  • Bemandet:8-12 & 15:30-20
  • Fredag:5-22
  • Bemandet:7-12 & 15:30-18:30
  • Lørdag - søndag:5-22
  • Bemandet:8-12

Kontakt os